Regels

Service Voorwaarden

0rg.nl gratis weblogs

  • * Inhoud moet uniek zijn en de copyright moet berusten bij de auteur. Plagiaat is niet toegestaan. Herpubliceren van artikelen waarvan men aantoonbaar toestemming heeft is verder geen probleem.
  • * Taal van je blog moet┬á Nederlands of Engels zijn.
  • * Voorkom vertraging bij het aanmelden gebruik een .NL e-mail adres.
  • * Geen promotie van porno, gokken, hacking, warez, cracks, illegale muziek/film download sites, SEO booster sites of Spam weblogs (Splogs) of andere troep. Je riskeert een permanente IP ban en een melding bij je Provider.
  • * Geen illegale activiteiten ondernemen.
  • * Andere Internet gebruikers mogen geen hinder ondervinden van wat je publiceert.
  • * Geen pesterij of smaad.
  • * Je moedwillig niet houden aan de regels kan resulteren in het opheffen van de gratis diensten, de moderator heeft altijd het laatste woord.
  • * Zit je niet in Nederland en wil je hier een blog aanmaken in het Engels of Nederlands dan moet je vooraf toestemming krijgen van onze Abuse afdeling.
Onze Privacy Policy:
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, Google Ads
Wat loggen wij op onze servers? Wij loggen om eventuele technische storingen te voorkomen en herstellen IP gegevens en bestanden die u op de servers raadpleegt. Wij zullen deze IP gegevens niet langer dan technisch nodig bewaren in logfiles. Deze logfiles worden dan automatisch verwijderd en vernietigt na een roulatie periode. Wij zullen deze IP gegevens niet aan derden geven behalve dan als er sprake is van een gerechtelijke uitspraak en er juridische noodzaak kan worden aangetoond. Wij zijn pro Internet Privacy.